Premium Scenting by Initial

Tuoksujen Voima

Kartoitus on maksuton, soita meille 020 7893 203  tai lähetä sähköpostia

Tuoksujen Voima

Haju on voimakkain viidestä aististamme. Tuoksujen mieleen tuomat muistot ovat huomattavasti tunteellisempia ja elävämpiä kuin näön tai äänen tuomat muistot.

Tutkimukset osoittavat, että jos aktivoimme kahta kuluttajan viidestä aistista, kuten tuoksu ja visuaalisuus, kuluttajan kokemus paranee ja tuotemerkin mieleenpalautuminen lisääntyy.

Nykyään kun kuluttajat vaativat tuotemerkeiltä entistä enemmän, moniaistinen markkinointi tarjoaa tehokkaan mahdollisuuden luoda pitkäaikaisia ja kannattavia asiakassuhteita. Useaa aistia stimuloiva markkinointi voi nostaa brändin entistä korkeammalle, lisäten kävijämääriä, helpottaen ostopäätöksiä ja tuoden asiakkaat takaisin entistä useammin. Se voi myös parantaa työntekijöiden työkokemusta, mikä lisää työmoraalia ja tuottavuutta.


Paranna asiakaskokemustasi tuoksumarkkinoinnilla tänään.